You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Sunet Inköpscentral

Sunet agerar numera som inköpscentral i de upphandlingar där detta är relevant och gynsamt för Sunet och dess kunder.

Inköpscentralen kommer att möjliggöra för deltagarna att utnyttja de ramvtal som inköpscentralen tecknat oavsett när den inköpande enheten blev medlem. För mer information finns det dokumentation nedan. Kontakta gärna Fredrik Persson Jonhed om det finns ytterligare frågor på fpj@sunet.se eller 0708-107501.

Pågående upphandlingar under Sunet IC:

Nätverksprodukter till campusnät, färdigt Q1 2019

Planerade upphandlingar:

Enkät- och frågeverktyg, färdigt Q2 2019

Diverse molntjänster


  • No labels