Anslutna organisationer

För närvarande (2020-03-03) är följande organisationer anslutna till Sunet IC. Processen för anslutning till IC finns beskriven i Styrdokument för Sunet IC.

 • Försvarshögskolan
 • Gymnastik och idrottshögskolan
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • Konstfack
 • Lunds universitet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms konstnärliga högskola
 • Stockholms musikpedagogiska institut
 • Stockholms universitet
 • Enskilda högskolan i Stockholm
 • Konstnärsnämnden
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Polarforskningssekretariatet
 • RISE
 • Umeå universitet
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • No labels