Sunet Inköpscentral

Sunet agerar numera som inköpscentral i de upphandlingar där detta är relevant och gynsamt för Sunet och dess kunder.

Inköpscentralen kommer att möjliggöra för deltagarna att utnyttja de ramvtal som inköpscentralen tecknat. Kontakta gärna Fredrik Persson Jonhed om det finns ytterligare frågor på fpj@sunet.se eller 0708-107501.

Pågående upphandlingar under Sunet IC:

Nätverksprodukter till campusnät, färdigt Q1 2019

Planerade upphandlingar:

Enkät- och frågeverktyg, färdigt Q2 2019

Diverse molntjänster


Activity

Sunet Inköpscentral
10.01.2019 10:05 CET Fredrik Persson Jonhed
  • No labels