You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Sunet Inköpscentral

Sunet agerar numera som inköpscentral i de upphandlingar där detta är relevant och gynsamt för Sunet och dess kunder.

Nedan finns dokumentation kring upprättandet av inköpscentralen och en anmälningsblankett.

  • No labels