På Sunetdagarna nu i höst informerade vi om att SWAMIDs gamla testfederation kommer att avvecklas och ersättas av SWAMIDs QA-federation. QA-federationen finns på plats redan idag med samma uppsättnings verktyg som i SWAMIDs produktionsfederation.

SWAMIDs testfederation kommer att stängas av vid halvårsskiftet 2024. Nyregistreringar i SWAMIDs testfederation är inte längre tillåtna!

Adresser till verktyg i SWAMIDs QA-miljö:

SWAMIDs alla instruktioner för både identitetsutfärdare och tjänster går att använda men ni behöver byta aktuella URLar enligt ovan i konfigurationsfilerna.

Mer och aktuell information publiceras på wikisidan QA for SWAMID SAML WebSSO.

Pål Axelsson


  • No labels