Tilläggsfunktioner

Till tjänsten finns ett antal valbara tilläggsfunktioner, de tillägg som erbjuds hittas i listan nedan. Då det är viktigt för Sunet att våra utbildningsstödjande tjänster kan integreras med varandra så ingick integration mot Canvas och Inspera som ett krav i upphandlingen. Därmed så ingår dessa integrationer i vårt avtal. Övriga integrationer är prissatta enligt nedanstående.

Önskar man lägga till några av dessa tjänster är det endast kundens utpekade kontaktperson för tjänsten (enligt avtalet) som kan beställa sådana tillägg.
Detta sker genom att skicka en beställning via e-post till tjänsteförvaltare minette.henriksson@sunet.se 

Tillägg som ingår utan extra kostnad för lärosätet

  • Integration mot Canvas (LMS)
  • Integration mot Inspera (Digital tentamen)

Lista med övriga tilläggsfunktioner som kan beställas

NamnBeskrivningKostnadBeställning
IntegrationerTilläggstjänst för integrationer mot ex LMS eller verktyg för digital tentamen. Här finns en lista på vilka verktyg som Ouriginal erbjuder integration mot15% per år och integration, räknat på den årliga licenskostnaden

Till Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).

Submission size limit 75 Mbyte/docUtöka den största filstorleken som accepteras av systemet.10% per år räknat på den årliga licenskostnadenTill Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).
Submission size limit 100 Mbyte/docUtöka den största filstorleken som accepteras av systemet.17% per år räknat på den årliga licenskostnadenTill Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).
Submission size limit 200 Mbyte/docUtöka den största filstorleken som accepteras av systemet.40% per år räknat på den årliga licenskostnadenTill Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).
Ouriginal metricsGenom att använda fördefinierade kvantitativa parametrar kan mjukvaran analysera olika språkliga stilar och identifiera skrivmönster, som sedan kan användas för att styrka ett dokuments upphovsrätt. Denna specifika analys hjälper också till att motverka spökskrivning.20% per år räknat på den årliga licenskostnadenTill Sunets tjänsteförvaltare (se ovan).
Utbildning på plats Underleverantören kan bjudas in för att hålla utbildning under en dag.
Beställs och betalas direkt till underleverantören.
Utbildning onlineUnderleverantören kan bjudas in för att hålla utbildning online under en dag.
Beställs och betalas direkt till underleverantören.
Junior utvecklareEndast efter överenskommelse där junior utvecklare hanterar lärosätesspecifika önskemål på utveckling eller hantering av funktionalitet eller struktur som inte finns i produkten idag.
Beställs och betalas direkt till underleverantören.
Senior utvecklareEndast efter överenskommelse där senior utvecklare hanterar lärosätesspecifika önskemål på utveckling eller hantering av funktionalitet eller struktur som inte finns i produkten idag.
Beställs och betalas direkt till underleverantören.
ProjektledareEndast efter överenskommelse för projekt och förfrågningar som kräver inblandning av flera parter hos lärosäte och leverantör.
Beställs och betalas direkt till underleverantören.
Indexering av backlog (per tillfälle)Indexering av material (studentinlämningar) som i de flesta fall exporterats från en tidigare leverantör av textmatchningsverktyg och som lärosätet nu vill ha indexerat/inläst i Ouriginal.
Beställs och betalas direkt till underleverantören.
Kostnad lagring och backup av kundunikt lagrat materialI de fall lärosätet har material som de vill ha indexerat i Ouriginal, exempelvis arkiv med äldre studentinlämningar, eller läroböcker och referensmaterial som lärosätet vill ha indexerat och kopplat till sin egen miljö.
Beställs och betalas direkt till underleverantören.
  • No labels