Ansluta till tjänsten


Om lärosätet önskar ansluta till tjänsten kontaktar ni tjänsteförvaltare minette.henriksson@sunet.se 

 • Lärosätet väljer själv vilken månad som startdatum infaller (vilket blir den 1:a i vald månad).
 • Lärosätet väljer längd på avtalet, dock som längst till den 1 september 2025.
 • Kostnaden baseras på antal helårsstudenter/år.
 • Tilläggsfunktioner kan väljas till. Integration mot Canvas samt Inspera ingår i avtalet, andra funktioner kan ingå mot en kostnad. Listan med tillgängliga tillägg samt priser hittas här 
 • Alla frågor om verktyget, support och manualer besvaras/tillhandahålls av leverantören för Ouriginal.

Om lärosätet redan är kund hos Ouriginal/Urkund

Många av Sveriges lärosäten använder redan idag verktyget Ouriginal/Urkund och funderar kanske på att ansluta sig till tjänsten via Sunet i och med att lärosätets befintliga avtal går ut. I de fallen kommer anslutningen/utrullningen att hanteras på ett förenklat sätt:

 1. Önskar man ansluta sig till tjänsten via vårt avtal tar man kontakt med tjänsteförvaltaren enligt ovan.
 2. Sunet redogör för hur avtalet ser ut i detalj, vi kommer med lärosätet överens om vilka ev tilläggsfunktioner som önskas, vilket startdatum som ska anges i kundavtalet samt hur länge lärosätet önskar att avtalet ska gälla.
 3. Tjänsteförvaltaren stämmer av med leverantören angående ny (befintlig) kund.
 4. Lärosätet skriver under Sunets kundavtal och Sunet gör ett avrop från underleverantören som tillhandahåller produkten Ouriginal/Urkund.
 5. Installation/utrullning av produkten görs vanligtvis inte då en sådan redan genomförts tidigare. 
 6. Korrigeringar eller uppdatering/städning av tilläggsfunktioner görs om det anses nödvändigt. 
 7. Tjänsten rullar på som tidigare. 


Om lärosätet/organisationen inte redan är kund hos Ouriginal/Urkund

Punkt 1-4 är samma som ovan, därefter genomförs en implementation enligt följande plan • No labels