Roadmap


Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten Textmatchning

BeskrivningStatus

Fortsatt kunddialog och utrullning av tjänsten

  Fortsätter under 2023

Etablering av nätverksforum

  Fortsätter under 2023

  • No labels