Tilläggsfunktioner

Det finns ett antal existerande och planerade tillägg till tjänsten Sunet Drive. I de flesta fall tillkommer en avgift. För närvarande finns inga färdiga tilläggstjänster. Se även Framtida funktioner för information på planerat arbete. I och med att nya tilläggsfunktioner blir färdiga kommer de att dokumenteras nedan:


NamnBeskrivningAvgift

  • No labels