Sunet Drive

Sunet driver ett pilotprojekt kring användning av produkten NextCloud som frontend till Sunets lagringsinfrastruktur (en del av StAAS även kallad Sunet Distribuerad Lagring).

Projektorganisation

Detta projekt är ett delprojekt inom Sunet Säker lagring som evt kommer att resultera i att Sunet etablerar en ny tjänst kring nextcloud.

Activity

Sunet Drive
16.11.2020 18:48 CET Pål Axelsson
  • No labels