Tjänstebeskrivning

  1. Sunet Drive är en lagrings- och samarbetsplattform baserat på NextCloud. Tjänsten medger lagring av filer och innehåller ett antal funktioner för samverkan och delning av data. Inom ramen för tjänsten finns även ett antal tilläggsfunktioner (beskrivs nedan).
  2. Varje kund har en egen sk instans av tjänsten. Det betyder att filer och användare som hör ihop med kunden lagras på samma servrar och in samma databas. Samverkan mellan olika instanser är enkelt samtidigt som varje kund har kontroll över inställningar och tillägg som är aktiverade för den egna instansen.
  3. Lagring i Sunet Drive sker i Sunet Lagring - varianten lagring i privat moln. Det betyder konkret att filer lagras i sk S3-buckets på någon av de regioner som Sunet driver för tjänsten Sunet Lagring. I dagsläget är det regionerna STO3 och STO4 som gäller men i framtiden kommer fler regioner sannolikt tillkomma.
  4. Lagring ingår inte i tjänsten utan köps separat - lagringen är dock rabatterad om det inte redan finns ett avtal på plats för Sunet Lagring.
  5. Varje kund beslutar själv över hur lagring inom Sunet Drive ska struktureras i olika S3-buckets.
  6. Endast Sunet personal har tillgång till servrar, lagring mm som ingår i tjänsten. Alla servrar & databaser som ingår i tjänsten drivs av Sunet inom ramen för vår normala tjänsteförvaltning. Vi använder oss av externa konsulter som stöd i utveckling och eskalering för programvaran nextcloud men dessa har inte tillgång till data eller servrar som ingår i tjänsten.
  7. Backup av servrar och databaser som ingår i tjänsten sker automatiskt i syfte att leverera en tjänst med hög tillgänglighet. Backup av filer ingår dock ej. Backup av filer som lagras i tjänsten kan köpas separat genom tjänsten Sunet Backup (BaaS). Backup kan också ske genom att S3-buckets som ingår i tjänsten replikeras till ytterligare regioner.
  8. Inloggning till tjänsten sker via integration med SWAMID. Integration med andra identitetsleverantörer (tex e-legitimation) är under utredning.
  9. Tjänsten ingår i Sunets interna säkerhetsarbete och omfattas av arbetet med införande av ISO 27001 på Sunet samt är föremål för intern säkerhetsvalidering inklusive intern pen-testning, logganalys mm. Säkerhetsuppdateringar assocerat med programvaran nextcloud samt övrig programvara som ingår i systemets uppbyggnad täcks av externa supportkontrakt.*Åtkomst​ * Behörighetshantering​ * Kontinuitetsplanering​ * Backup​ * Återställning​ * Skydd (Brandväggar, …) * Avslut

  • No labels