Sunet driver ett pilotprojekt kring användning av produkten NextCloud som frontend till Sunets lagringsinfrastruktur (en del av StAAS även kallad Sunet Distribuerad Lagring).


Detta projekt är ett delprojekt inom Sunet Säker lagring som evt kommer att resultera i att Sunet etablerar en ny tjänst kring nextcloud.