Undertextning i REACH

SUNET Play har en en tilläggsfunktion för undertextning i modulen REACH. I REACH kan man lägga in olika tjänsteleverantörer för undertextning. Vi har förhandlat fram ett avtal med Kalturapartnern Amberscript som levererar maskintranskriberade undertexter.

Amberscript tar betalt per timme film som ska transkriberas.

TjänstPris
1 timme maskintranskriberad undertext7 euro

Beställning

Varje lärosäte har en namngiven person som är beställningsberättigad och ett mejl till denna eller kontraktsansvarig med uppgifter om hur beställning görs har skickats 2020-09-18.

Vid beställning måste en uppskattad årlig transkribering anges i antal timmar. Detta blir då en budgetpost som blir enkel att övervaka för er inifrån panelen. Varje timme beställd transkribering motsvarar 60 krediter i systemet. Systemet varnar för när krediterna (enligt uppskattningen) börjar ta slut. Om tjänsten påbörjas under pågående år delas krediter ut baserat på uppskattningen per månad som återstår av året.

Fakturering sker kvartalsvis baserat på antal timmar som transkriberats gånger €7. Ni betalar alltså för faktisk användning i efterskott.

Avtalet löper på årsbasis med automatisk förnyelse 1 Januari. Uppsägning av tjänsten behöver göras 4 månader innan detta datum. Krediter som ännu inte förbrukats vid året slut tas bort, men har ingen påverkan ekonomiskt. Nya krediter tillförs vid årets början enligt ursprungliga uppskattningen.

Om ni behöver justera er uppskattning för kommande år, skicka en uppdatering enligt beställningsförfarandet ovan.

För mer info

https://knowledge.kaltura.com/help/kaltura-reach-info

https://www.amberscript.com/en/

  • No labels