Roadmap

BeskrivningStatus

Kunddialoger mellan tjänsteförvaltarna och kundrepresentanter för behovsinventering och identifiering av utvecklingsområden/feature request

Q1 2022, klart


Feature Request riktat mot Kaltura gemensamt med nordiska NRENs.

Påbörjat Q1 2022

Communityevent för gemensam strukturering av utvecklingsområden

Nordiskt NREN samarbete kring feature requests Kaltura.

Påbörjat Q1 2022, klart


Ny modul för REACH, undersöka fler tjänster att koppla till för tillgänglighet, t ex syntolkning

Påbörjat Q1 2022


Communityevent för gemensam omvärldsbevakning och värdering av utvecklingen av funktioner i tjänsterna. Alternativ till Kaltura?

Kontinuerligt


Repurposing - förädling, strukturering och kostnadsminskning  för lagring av playmaterial för lärosäten

Ej påbörjat, Q1,Q2 2022


SUNET kaltura api – prototyper, t ex API för att ladda hem en större mängd film, få bättre statistik mm

Ej påbörjat, Q2, Q3 2022


Workshops för vår community, men även tillsammans med övriga NRENs

    Kontinuerligt

Skapande av guider i wikin i Sunet Forum

Påbörjat Q1 2022, kontinuerligt arbete

Exitstrategi - tillsammans med övriga NRENs

Påbörjat Q2,
fortsätter Q3+Q4 2022

  • No labels