Timesketch

Timesketch är ett webbbaserat timelining verktyg ursprungligen utvecklat av jbn (Johan Berggren) på Google.

SUNET CERT har en publik instans här (kräver federerad inloggning).

  • No labels