Säkerhetscenter

SUNET Säkerhetscenter där SUNET CERT ingår är en bastjänst som SUNET tillhandahåller

Sunet säkerhetscenter ansvarar för följande uppgifter

  •  IT-säkerhetsarbetet i Sunet och i Sunets tjänster
  • Stödja arbetet med IT-säkerhet hos till Sunet anslutna organisationer
  • Bygga upp förmågan att motstå avancerade angripare (APT)
  • Arbeta med förebyggande verksamhet inom området
  • Bistå vid hantering av större IT-säkerhetsrelaterade incidenter
  • Ansvara för CERT och IRT-verksamhet i Sunet enligt etablerad branschstandard, inklusive arbete med certifieringar


Tjänsten är en bastjänst och ingår för samtliga anslutna organisationer.

Kontaktinformation för externa organisationer är sammanställt i vår RFC 2350 profil


Roadmap och prioriterade aktiviteter


Här ser du Sunets planerade roadmap för tjänsten SUNET CERT och Säkerhetscenter

BeskrivningVarförStatus

Fortsätta bevaka, verifiera och notifiera kritiska sårbarheter

Nya sårbarheter tillkommer vilket är kritiskt att tidigt upptäcka.

Fortsätter 2023

Fortsätta samordna incidenthantering mellan organisationer och inom Sunets egna tjänsterGemensam kontaktyta och effektiv hantering av incidenter.

Fortsätter 2023

Fortsätta facilitera och uppmuntra nätverkande, kunskapsspridning och kompetensdelning inom sektornKunskapsbyggande och att trygga kompetensförsörjningen inom sektorn.Fortsätter 2023
Fortsätta samarbeta organisationer emellan, ge råd och dela informationSnabbare kommunikationsvägar och effektivitetFortsätter 2023
Fortsätta upprätta och underhålla relationer med andra incidenthanterande organisationerSnabbare kommunikationsvägar och effektivitetFortsätter 2023
Fortsätta förvalta och vidareutveckla kontaktregister för alla anslutna organisationerSnabbare kommunikationsvägar och effektivitetFortsätter 2023

Activity

Krisövningar
30.08.2023 14:28 CEST Anne-Marie Achrenius
Säkerhetsgranskningar och penetrationstester
19.06.2023 11:16 CEST John Van de Meulebrouck Brendgard
Sårbarhetsscanner
16.06.2023 19:34 CEST Maria Edblom Tauson
Community
02.06.2023 13:41 CEST Maria Edblom Tauson
SUNET CERT RFC 2350 PROFILE
01.06.2023 09:27 CEST Maria Edblom Tauson
Sunet Säkerhetscenter
03.04.2023 15:32 CEST David Heed
Timesketch
02.02.2023 12:41 CET Fredrik Pettai
MISP (Malware Information Sharing Platform)
23.01.2023 11:06 CET Fredrik Pettai
SUNET CERT
20.01.2023 10:05 CET Maria Edblom Tauson
  • No labels