SUNET CERT

SUNET CERT koordinerar och informerar om aktuella IT-säkerhetshändelser för SUNETs kunder.
Information som förmedlas kommer från källor som Cert.se, Shadowserver eller egna scanningar.

Vårt arbete finns beskrivet i RFC2350:

SUNET CERT RFC 2350 PROFILE

  • No labels