Problem med svenska tecken

2020-10-23: Det finns f.n. problem med å, ä och ö på stora delar av Sunets wiki. Felsökning pågår...

GRR

GRR (GRR Rapid Response) ?r ett agent-baserat IRT-verktyg, f?r live forensic p? klienterna som k?r GRR-agenten.

SUNET anv?nder det sj?lva p? en delm?ngd av framf?rallt servrar som har tj?nster p? sig med upptidskrav, samt mycket disk och minne, vilket g?r det sv?rt att ?verf?ra data f?r analys p? sidan av.

SUNET CERT har en instans f?r interna system samt f?r att kunna bist? andra med att hitta "artifacter" utan att beh?va vara p? plats.


  • No labels