Blog from November, 2017

Det har uppkommit önskemål om ett komplement till Safesprings helt molnbaserade backuplösning med en lokal backupserver som speglar backuperna in i Safesprings plattform. Fördelen med detta är att snabbare återläsningar kan göras från den lokala servern, samtidigt som lösningen också ger katastrofskydd utifall hela den interna infrastrukturen försvinner helt eftersom att backuperna också ligger i Safesprings plattform. Lösningen kompletteras med Safesprings Compute-plattform som en plats att starta igång från backuperna om olyckan är framme. Tjänsten bygger på att lärosätet själv tillhandahåller backup Server samt lagringsyta och Safespring kompletterar med sin applikation.

För mer information om Safespring Backup, produktblad och referens vänligen läs här: https://www.safespring.com/safespring-backup.html

Idag finns Safespring Backup (BaaS) som tjänst för att skydda Era servrar och stationära maskiner. Flera av Er har efterfrågat en tjänst som kan skydda även mobila enheter. Därför lanserar Safespring en kompletterande backuptjänst (Mobile Backup) som är specifikt för att skydda användardata på laptops, surfplattor och smartphones.

Tjänsten möjliggör inte bara backup av klientenheter utan tillför också funktionalitet för att centralt styra kontrollen av enheterna – såsom gruppbaserade regler för vilka filer och kataloger som ska säkerhetskopieras, eller fjärrstyrd radering av enheter som har kommit på villovägar. Backup sker via  en i princip realtidsstyrd lösning som i realtid säkerhetskopierar dokument när de ändras istället för specifika tidpunkter enligt backupscheman.

Safespring Active Archive är en S3-kompatibel objektlagrningstjänst som erbjuder en stor, säker och lättillgänglig lagringsplats för filer till ett lågt pris. Åtkomst till filerna i tjänsten görs över HTTPS och är kontobaserad.

Tjänsten är mycket lättanvänd och generell varför vi här vill presentera några användningsområden för den:

  • Fillagring för webbsida. Vissa filer på en webbsida kan vara stora och därför ta mycket plats på webbservern. Genom att lägga de faktiska filerna i Safesprings Active Archive, och bara behålla HTTPS-referenser på själva webbsidan, kan stora datamängder hanteras utan att belasta lagringen i webbservern. Ett möjligt scenario är att lagra lågupplösta förhandsgranskningsbilder på webbserver med en referens till det kompletta bild- eller videomaterialet i Safesprings Active Archive.

  • Lagringsplats för backupfiler. S3 är ett protokoll som har stöd i många plattformar, däribland många backupsystem. Safesprings Active Archive kan kopplas till befintligt backupsystem för en enkelt off-site backup som hanteras inifrån backupsystemet.

  • Lagringsplats för fildelningsplattform. Nextcloud är ett öppet källkodsprojekt som speglar funktionaliteten i Dropbox eller Box.net. Genom att sätta upp en Nextcloud-installation i Safesprings plattform och koppla den till ett Active Archive konto kan en intern Dropbox-tjänst, men med lagring inom Norges gränser enkelt sättas upp.  

För mer information om Safespring Storage vänligen läs här: https://www.safespring.com/safespring-storage.html

Migrering med CloneManager

För att förenkla migrering in i Safesprings plattform presenterar vi tillsammans med vår partner Cristie produkten CloneManager. Verktyget installeras på maskinerna i den befintliga miljön och kan sedan användas för att kopiera maskinen in i Safesprings plattform.

När det är dags att byta hårdvara eller kanske byta virtualiseringsmotor så är det skönt att kunna automatisera så mycket som möjligt. Efter att ni har fått nätverk och servrar på plats så använder ni CloneManager för att kopiera era servrar utan att behöva tänka på att installera om OS och program på den nya servern. Verktyget installeras på maskinerna i den befintliga miljön och kan sedan användas för att kopiera maskinen in i Safesprings plattform.

CloneManager hanterar migrering ifrån VMware eller hyper-V baserade miljöer till Safesprings Openstack (KVM) miljö. Förutom ett smidigt sätt att migrera resurser automatiserat, så erbjuder CloneManager också ett verktyg för att övervaka hur mycket resurser maskinen egentligen behöver över tid för att optimera resursbehovet och kostnaderna när väl migrering till Safespring sker.

För att tillgodose användarnas behov av att köra Microsoft applikationer så kompletterar vi nu vårt erbjudande genom att lansera Windows operativsystem i plattformen.

Många kunder har efterfrågat detta och därför har Safespring tecknat ett Microsoft Services Provider License Agreement. De typer av Windows vi till en början erbjuder är:

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows Server 2016


Licenskostnaderna för att köra Windows Servers i plattformen läggs på de ordinarier kostnaderna för resurser.

De kunder som har ett software assurance avtal med microsoft kan då även installera sina microsoft applikationer i Safesprings plattform.Det innebär att kunderna utnyttjar sina befintliga licensinvesteringar som en del av deras IT-strategi när de flyttar till molnet. Licensmobilitet genom Microsoft Software Assurance ger Microsofts kunder flexibiliteten att välja vilka server applikationer (med aktiv programvaruförsäkring) man vill köra lokalt eller i molnet utan att behöva köpa ytterligare licenser.

I samband med avtalstecknande behöver kunden teckna ett EULA för Microsoft produkter med Safespring.  

För mer information och se vilka microsoft applikationer som omfattas vänligen läs här; http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx

För mer information om Safespring Compute vänligen läs här: https://www.safespring.com/safespring-compute.html