För att tillgodose användarnas behov av att köra Microsoft applikationer så kompletterar vi nu vårt erbjudande genom att lansera Windows operativsystem i plattformen.

Många kunder har efterfrågat detta och därför har Safespring tecknat ett Microsoft Services Provider License Agreement. De typer av Windows vi till en början erbjuder är:

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows Server 2016


Licenskostnaderna för att köra Windows Servers i plattformen läggs på de ordinarier kostnaderna för resurser.

De kunder som har ett software assurance avtal med microsoft kan då även installera sina microsoft applikationer i Safesprings plattform.Det innebär att kunderna utnyttjar sina befintliga licensinvesteringar som en del av deras IT-strategi när de flyttar till molnet. Licensmobilitet genom Microsoft Software Assurance ger Microsofts kunder flexibiliteten att välja vilka server applikationer (med aktiv programvaruförsäkring) man vill köra lokalt eller i molnet utan att behöva köpa ytterligare licenser.

I samband med avtalstecknande behöver kunden teckna ett EULA för Microsoft produkter med Safespring.  

För mer information och se vilka microsoft applikationer som omfattas vänligen läs här; http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx

För mer information om Safespring Compute vänligen läs här: https://www.safespring.com/safespring-compute.html

  • No labels