Safespring Active Archive är en S3-kompatibel objektlagrningstjänst som erbjuder en stor, säker och lättillgänglig lagringsplats för filer till ett lågt pris. Åtkomst till filerna i tjänsten görs över HTTPS och är kontobaserad.

Tjänsten är mycket lättanvänd och generell varför vi här vill presentera några användningsområden för den:

  • Fillagring för webbsida. Vissa filer på en webbsida kan vara stora och därför ta mycket plats på webbservern. Genom att lägga de faktiska filerna i Safesprings Active Archive, och bara behålla HTTPS-referenser på själva webbsidan, kan stora datamängder hanteras utan att belasta lagringen i webbservern. Ett möjligt scenario är att lagra lågupplösta förhandsgranskningsbilder på webbserver med en referens till det kompletta bild- eller videomaterialet i Safesprings Active Archive.

  • Lagringsplats för backupfiler. S3 är ett protokoll som har stöd i många plattformar, däribland många backupsystem. Safesprings Active Archive kan kopplas till befintligt backupsystem för en enkelt off-site backup som hanteras inifrån backupsystemet.

  • Lagringsplats för fildelningsplattform. Nextcloud är ett öppet källkodsprojekt som speglar funktionaliteten i Dropbox eller Box.net. Genom att sätta upp en Nextcloud-installation i Safesprings plattform och koppla den till ett Active Archive konto kan en intern Dropbox-tjänst, men med lagring inom Norges gränser enkelt sättas upp.  

För mer information om Safespring Storage vänligen läs här: https://www.safespring.com/safespring-storage.html

  • No labels