Space Details

DigiPed
DigiPed
Home page: DigiPed
Pål Mikael Axelsson
(Sep 12, 2019)
sunet
Nätverk med syfte att underlätta för lärosätena att dela kunskap och erfarenheter om Digitala pedagogiska verktyg