Med fokus på Digitala pedagogiska verktyg

DigiPed är ett samarbete mellan Sunet och ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) som fokuserar på att vi tillsammans inom högskolesektorn ska dela information om och erfarenheter av olika digitala pedagogiska verktyg. Floran av tredjepartsverktyg, molntjänster och "gratis"-verktyg växer ständigt och det är inte alltid lätt att navigera och veta vilka verktyg som är bra, hur de kan användas i undervisningen och om de uppfyller juridiska eller tekniska krav.

DigiPed vill vara en yta för diskussioner om Digitala pedagogiska verktyg och bidra till att lärosäten delar med sig av erfarenheter och tips. Vi tror att lärosäten runt om i Sverige i dag genomför mer eller mindre strukturerade utvärderingar och tester av digitala verktyg. En idé vi har är att vi tillsammans kan samla in kortare sammanfattningar från dessa genomförda utvärderingar, samt göra dem lätta att hitta för den som är intresserad av en viss typ av utvärdering eller verktyg. 

Aktuella frågor

  • Samarbetsverktyg
  • Responsverktyg
  • GDPR, Schrems ii och Privacy Shield - hur förhåller vi oss till det och vilka vägar framåt finns?

Engagera dig?

Vill du bidra till DigiPeds arbete eller ta del av det vi gör? DigiPed har i dagsläget runt 70 personer som skrivit upp sig på vår e-postlista, allt från lärare, IKT-pedagoger, pedagogiska utvecklare, bibliotekarier, systemtekniker, systemutvecklare m.fl.
Bli en del av initiativet du med, läs mer nedan!


Bli DigiPed Ambassadör

Som DigiPed Ambassadör tänker vi oss att du ingår i vårt samarbete och hjälper till att hitta de utvärderingar och tester som ditt lärosäte genomför. Du är särskilt intresserad av dessa frågor och delar gärna med dig av den kunskap eller nyfikenhet du har inom det här området. Kontakta oss via mail digiped@sunet.se

Ta del av utvärderingar och tester

Om du vill ta del av DigiPeds samlade utvärderingar och tester, bli inbjuden till leverantörsdemos, webbinarier m.m. skriv upp dig på vår maillista

DigiPed - Slack för kommunikation

DigiPed har en Slack-yta där vi diskuterar och kommunicerar kring digitala pedagogiska verktyg. Om du skriver upp dig på vår maillista - får du en Slack-inbjudan och kan delta


Activity

  • No labels