DigiPed är ett samarbete mellan Sunet och ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) som fokuserar på att samla kunskap och information om digitala pedagogiska verktyg. Lärosäten runt om i Sverige genomför i dag mer eller mindre strukturerade utvärderingar och tester av digitala verktyg som är tänkta att användas i undervisningen.

Tester och resultat som vi borde bli bättre på att dela med oss av, mellan lärosäten. DigiPed vill hjälpa till att samla in kortare sammanfattningar från dessa genomförda utvärderingar, samt göra dem lätta att hitta för den som är intresserad av en viss typ av utvärdering eller verktyg. Vi vill även vara en yta för diskussioner om denna typ av verktyg och bidra till att lärosäten delar med sig av erfarenheter och tips. 

Uppstartsmöte

Vi kommer att ha ett första uppstartsmöte den 27/5 2020 kl 15.30-16.30, ämnet att diskutera är Hur ser era aktuella behov ut just nu? Tittar ni på några särskilda digitala pedagogiska verktyg och hur resonerar ni kring dem? Om du är intresserad av att delta och inte redan har fått en inbjudan med Zoom-länk hör av dig till digiped@sunet.se 

Engagera dig?

Vill du bidra till DigiPeds arbete eller ta del av det vi gör?
Läs mer nedan!


Bli DigiPed Ambassadör

Som DigiPed Ambassadör tänker vi oss att du ingår i vårt samarbete och hjälper till att hitta de utvärderingar och tester som ditt lärosäte genomför. Du är särskilt intresserad av dessa frågor och delar gärna med dig av den kunskap eller nyfikenhet du har inom det här området. Kontakta oss via mail digiped@sunet.se

Ta del av utvärderingar och tester

Om du vill ta del av DigiPeds samlade utvärderingar och tester, bli inbjuden till leverantörsdemos, webbinarier m.m. skriv upp dig på vår maillista

DigiPed - Slack för kommunikation

DigiPed har en Slack-yta där vi diskuterar och kommunicerar kring digitala pedagogiska verktyg. Om du skriver upp dig på vår maillista - får du en Slack-inbjudan och kan delta

DigiPed - arbetsyta

DigiPed har en arbetsyta på Sunets Canvasinstans. Tillhör du ett av de lärosäten som använder Canvas via Sunet kan du logga in här med hjälp av din lärosätesinloggning: https://sunet.instructure.com/courses/91 Övriga behöver ta kontakt med oss för att få access. Se högermenyn.


Activity

DigiPed
14.05.2020 17:21 CEST Minette Henriksson
  • No labels