Zoom har nu meddelat att samtliga problem är lösta. 
https://status.zoom.us/


  • No labels