Under fredagen var tjänsten igång men databasen skulle synkroniseras, vilket tog tid. Vid lunchtid fungerade det återigen att ladda upp filmer i tjänsten.

  • No labels