You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Vad krävs för att komma igång?

  • För användartjänsten räcker det med att det går att logga in till tjänsten. SP:n edusign.sunet.se finns i Swamid och har entitets-kategorier som gör att attribut-release borde fungera. Om någon behöver konfigurera attribut-release så behöver tjänsten namn, e-post, eppn och attributet eduPersonAssurance om man vill ha med information om säkerhet i identifiering i varje signatur.
  • För infrastrukturstjänsten - dvs om man vill köra en egen instans av edusign - behöver en hel del tekniska förberedelser göras. Se dokumentationen nedan.
  • No labels