SSL-certifikat för KMS

För att KMS ska fungera så behöver ni ett SSL-certifikat. Denna sida beskriver hur ni går tillväga för att skaffa eller förnya ett certifikat.

Om du är det minsta osäker på vad API, KMC, KMS och KAF betyder så läs i vår FAQ.

  1. Skicka ett mail till media@sunet.se med adresserna ni tänkt använda för er KMS och test-KMS. Märk mailet "Kaltura - SSL-certificates for KMS"
    1. Exempelvis "play.lärosäte.se" för er KMS ni kommer ha i produktion
    2. Exempelvis test.play.lärosäte.se" för er test-KMS
  2. Ett ärende kommer genereras i SUNETs ärendehanteringssystem
  3. Ni får tillbaka en CSR (certificate signing request) som ni skickar till er leverantör av certifikat
  4. Ni får tillbaka de utfärdade certifikaten från er certifikatleverantör
  5. Överlämna dem till NORDUnet som svar på mailet med CSR


  • No labels