Roadmap/aktivitetsplan

Beskrivning
Status

Medverkan i upphandling av tjänsten som ska upphandlas igen under 2023. 

Avtalet löper ut i oktober 2023

Q1+Q2 2023


Exitstrategi vid ett eventuellt byte av Play-tjänst.

Vid ett eventuellt byte av playtjänst behövs en strategi för migrering av befintligt material i nuvarande tjänst vilket behöver testas och dokumenteras. 

Q3+Q4 2023

Omvärldsbevakning av alternativa tjänster, uppsättning av miljöer och testning.

Inför upphandlingen av playtjänst behöver vi ha kunskap om vad tjänsterna som finns på marknaden kan erbjuda till lärosätesvärlden.

Påbörjat Q3 2022

Fortsätter Q1 2023

Ny modul för REACH, undersöka fler tjänster att koppla till för tillgänglighet, t ex syntolkning

Det är lagkrav att tillhandahålla verktyg för tillgänglighet vid behov. 

Påbörjat Q1 2022

fortsätter 2023


Workshop för värdering av utvecklingen av funktioner i tjänsten.

Diskutera resultatet av den kundundersökning vi gjort för bedömande av nuvarande playtjänst. 

Q1 2023


Workshop för strategier för arkivering/gallring.

Vi behöver en gemensam samsyn kring processer för arkivering/gallring. Vi ska tillsammans med NORDUnet ta fram instruktioner för detta. 

Q2

Undersöka möjlighet att utveckla funktionalitet som Kalturas gränssnitt inte erbjuder, men som via Kaltura api är möjligt att åstadkomma, t ex hämtning av större mängder media.

För att hitta gemensamma lösningar för administrativa processer. 

Överflyttat från 2022
Q1+Q2 2023


Eventuell onboarding

Vid eventuellt byte av plattformen som Sunet Play bygger på kommer vi att behöva lägga tid på att ta fram instruktioner för hur det ska gå till. 

Q4
  • No labels