kl 07:50

  • Inga rapporterade störningar under torsdagen.
  • Följ gärna nordunets statussidan, https://status.nordu.net/, med aktuella uppdateringar om
    belastning för Zoom och Kaltura.
  • Status för playtjänsten hittar du här

Den generella belastningen på zoom är som högst mellan klockan 9:30-12-30.
En generell rekommendation är därför att försöka lägga mötestider på övriga tider på dygnet.  

  • No labels