• Nuvarande kapacitet är 100 000 samtidiga användare i ett dedikerat Zoom cloud i Stockholm.
  • Under måndagen inga rapporterade störningar i Zoom cloud.
  • Nordunet migrerar resterande och nya kunder från on prem till Zoom cloud (licenced)
  • On prem - felet som uppträtt i fredags och i måndags har identifierats. Zoom och Nordunet tar fram en lösning  


Zoom cloud innebär att Zoom bistår Nordunet med extra kapacitet under den nuvarande situationen. 
Dedikerat betyder att detta Zoom cloud enbart är skapat för Nordunets/Sunets användare. 
On prem betyder att Zoom körs på Nordunets servrar 

 

Till systemadministratörer Zoom

  • Zoom levererar dagliga rapporter till Nordunet om användningen i Zoom cloud. Zoom kan utöka kapaciteten vid behov. Vi uppdaterar på wikin.
  • Kontrollera att cloud recording är avaktiverad i era instanser. Nordunet kan inte göra detta åt er av tekniska skäl.
  • Cloud recording ingår inte i Nordunets avtal med Zoom och inspelningar hamnar på Zoom US cloud.


Slå av Cloud Recordning

  • No labels