Användare i den gemensamma instansen, sunet.zoom.us med e-postadress från lärosäten med egen instans blir från 1 mars 2019 endast basic användare i sunet.zoom.us.
För att överföra sitt konto och möten till respektive lärosätes instans se Hur flyttar du användare som loggat in på Sunet's Zoom instans (SSO) till egen instans?


  • No labels