You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »


Projektdirektiv

Bakgrund

Under ett antal år har Sunets kunder återkommande lyft frågan om att Sunet skulle kunna leverera drift, support och övervakning av nätverket på SUNET-anslutna verksamheter. Frågan har bl.a. lyfts av UU, KTH och GIH. Detta är alltså inte bara en fråga som intresserar mindre kunder utan även större lärosäten har uttryckt ett intresse. Sunet har på senare år börjat genomföra diverse konsultuppdrag inom detta område tex åt MDH, LNU, GIH och BTH. Under Sunets Beslutande Komitté-möte våren 2017 togs frågan om drift av nät som tjänst upp av Joakim Nejdeby varpå Sunet påbörjade en intern utredning av frågan. Arbete pågår redan i Sunets Tekniska referensgrupp med att ta fram ett förslag på hur denna tjänst kan se ut i samarbete med intresserade lärosäten.

Syfte och Mål

Sunets avsikt är att kunna leverera drift, övervakning och support av LAN i samverkan med lärosäten som har behov denna tjänst. Detta på ett sätt som säkerställer en högkvalitativ leverans, genom att:

 • Säkerställa långsiktig hög kompetens lokalt på lärosätet inom området Campus LAN

  • Genom att möjliggöra för lokal expertkompetens att fokusera och arbeta med LAN åt flera lärosäten

  • Genom att upprätta en karriärväg för de lokal experterna

 • Leverera en proaktiv 24/7 drift och övervakning året om

  • Centralisering hos Sunets NOC

 • Samordna utrustning, verktyg och utvecklingsresurser för att sänka kostnaderna och samtidigt höja kvaliteten

 • Säkerställa lokal personalförsörjning, vid sjukdom, föräldraledighet, semester etc.

 • Utveckling på sikt

 • Förvaltning
 • Trainee-program på Sunets NOC
 • Styrning
 • Ekonomisk modell för förvaltning
 • Modell för förvaltning - Månatlig uppföljning av personalutnyttjande

Plan

 • Tillsammans med intresserade lärosäten ta fram design av tjänst, organisation och en referensarkitektur av Campus-Lan med fokus på automatisering och enkelhet

 • Ta fram ett ramverk och genomföra en upphandling av nätverksutrustning och verktyg under 2018

 • Utveckla och integrera verktyg som behövs för leverans av tjänst i samarbete med svenska lärosäten och Uninett.  
 • Genomföra pilot med ett eller ett fåtal intresserade lärosäten under 2019

 • Arbeta nära med andra relevanta projekt som SOC

 • Söka finansiering för utveckling av verktyg från det europeiska forskningsnätet Géant  

Fördelar

 • Proaktiv central övervakning och drift 24/7, 365 dagar om året av Sunets NOC

 • Kompetensutveckling för nätverksexperter hos deltagande lärosäten

 • Ökad flexibilitet och minskat personberoende.

Risker

Att vi tar på oss kostnader som vi får svårt att få täckning för efter 2020 skulle kunna vara en risk men minimeras av att vi bygger detta i samråd och tillsammans med kunder till tjänsten och vi då kan växa i en takt som minimerar denna risk.

Styrning

BeställareSunet
Ansvarig BeställarePer Nihlén, Sunet
StyrgruppSören Berglund UMU, Magnus Bodelson MDH, Magnus Höglund DU, Hans Wohlfarth KTH, John Westerlund LU, och Johan Johansson, ITCF
ProjektsamordnareDavid Heed, Sunet
Referensgrupp TeknikSunets Tekniska Referensgrupp med representanter från LU, KTH, UMU, Kau, HIG, Chalmers, Sunet


Avgränsningar

 • Projektet ska följa Sunet strategiska vägval (https://www.sunet.se/om-sunet/)

 • Projektet utgår ifrån en teknisk referensdesign och målen, dessa ska inte ändra utan ok från beställaren.

 • No labels