Shibboelth IdP använder Jetty som applikationsmotor och under senaste tiden har det upptäckts 5 säkerhetsbrister i Jetty[1]. Detta gör att ni som använder Shibboleth IdP inom SWAMID måste uppdatera era installationer av Jetty. Linux- och Windowsinstallationerna av Shibboleth IdP uppdateras med två olika metoder.

Linux

Om ni har använt SWAMID installationsscript för att installera Shibboleth IdP och inte uppdaterat Jetty tidigare kan ni följa instruktionerna på wikisidan Uppgradera Jetty[2], detta gäller även om du installerat på annat sätt men använder Jetty 9.2.x. Om du använder Jetty 9.3.x kan du eventuellt behöva anpassa uppdateringen.

Windows

Hämta hem och installera senaste versionen av Windows installer for Identity Provider 3.3.3[3] och därefter köra installationsprogrammet. Det är endast Jetty som uppdateras om du redan kör senaste version av Shibboleth IdP.

Mer information

  1. Jetty Security Announcement, http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/jetty-announce/msg00123.html
  2. Uppgradera Jetty, https://wiki.sunet.se/display/SWAMID/Uppgradera+Jetty
  3. Windows installer for Identity Provider 3.3.3, https://shibboleth.net/downloads/identity-provider/3.3.3/