You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »


Kan din organisation få playtjänsten? Alla anslutna organisationer hittar du här.

Har din organisation avtal med SUNET om playtjänsten? Du hittar svaret i listan här nere (18-01-27)

SUNET:s mediateam och NORDUnet, tillsammans, erbjuder nu mediamöten där man får möjlighet att prata om mediatjänster i allmänhet och/eller om migreringen som är i full gång. (OnPrem) efter organisationsnamnet innebär att ni redan har haft/redan bokat planeringsmöte om migrering till NORDUnets OnPrem instans. 

Har ni inte redan bokat ett möte, behöver ni snarast boka in er för att säkerställa migreringen. Till mötesbokning >>


 • Blekinge Tekniska Högskola 
 • Chalmers (OnPrem)
 • European Spallation Source
 • Försvarshögskolan
 • Göteborgs Universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm 
 • Högskolan i Borås (OnPrem)
 • Högskolan i Gävle (OnPrem) 
 • Högskolan i Skövde (OnPrem) 
 • Högskolan Kristianstad (OnPrem)
 • Högskolan Väst (OnPrem) 
 • Jönköping University (OnPrem) 
 • Karlstads Universitet (OnPrem)
 • Karolinska Institutet
 • KTH (OnPrem)
 • Linnéuniversitetet (OnPrem) 
 • Luleå Tekniska Universitet (OnPrem)
 • Lunds Universitet (OnPrem)
 • Malmö Högskola
 • Mittuniversitetet (OnPrem)
 • Mälardalens Högskola (OnPrem)
 • Röda Korsets Högskola
 • Sofiahemmets Högskola (OnPrem)
 • Södertörns Högskola (OnPrem) 
 • Umeå Universitet (OnPrem)
 • World Maritime University
 • Örebro Universitet (OnPrem) 
 • No labels