You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Har din organisation avtal med SUNET om playtjänsten? Du hittar svaret i listan här nere (18-01-27)
(OnPrem) efter organisationsnamnet innebär att ni redan har haft/redan bokat planeringsmöte om migrering till Nordunets OnPrem instans.
Annars behöver ni snarast boka möte med produktägarna för att säkerställa migreringen (länk)

Kan din organisation få playtjänsten? Alla anslutna organisationer hittar du här.

 • Blekinge Tekniska Högskola 
 • Chalmers (OnPrem)
 • European Spallation Source
 • Försvarshögskolan
 • Göteborgs Universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm 
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle (OnPrem) 
 • Högskolan i Skövde (OnPrem) 
 • Högskolan Kristianstad (OnPrem)
 • Högskolan Väst (OnPrem) 
 • Jönköping University (OnPrem) 
 • Karlstads Universitet (OnPrem)
 • Karolinska Institutet
 • KTH
 • Linnéuniversitetet (OnPrem) 
 • Luleå Tekniska Universitet 
 • Lunds Universitet (OnPrem)
 • Malmö Högskola
 • Mittuniversitetet (OnPrem)
 • Mälardalens Högskola (OnPrem)
 • Röda Korsets Högskola
 • Sofiehemmets Högskola
 • Södertörns Högskola (OnPrem) 
 • Umeå Universitet (OnPrem)
 • World Maritime University
 • Örebro Universitet (OnPrem) 
 • No labels