Den 31 januari 2018 kommer att vara den sista dagen det är möjligt att använda Shibboleth Identity Provider version 2 i SWAMID. Det har då gått 1½ år sedan den blev ”end of life”. Även om det ännu inte har uppstått några kända säkerhetshål anser vi att det är dags att sätta ett sistadatum. Tjänsteleverantörer som använder SWAMID, direkt eller via eduGAIN, sätter sin tillit till att SWAMIDs medlemsorganisationer sköter sin identitetshanteringsmiljö på ett bra och säkert sätt och att då efter 1½ år efter end-of-life fortsätta använda en nyckelkomponent urholkar tilliten.