SUNET Backup (BaaS)

- Molnbaserad säkerhetskopiering

Med SUNET Backup för säkerhetskopiering finns all data i Sverige och färdas via SUNETs nät.

SUNET erbjuder skräddarsydd säkerhetskopiering för sina medlemsorganisationer. Tjänsten håller all data inom Sverige på ett säkert och smidigt sätt.

 SUNET Backup är byggd med hög säkerhet och redundans. Det skall ändå noteras att kunder alltid rekommenderas att följa 3-2-1 principen för backuphanteringen. Den innebär:

 • Ha tre kopior av data
 • Ha två lokala kopior på olika media
 • Ha åtminstone en kopia på annan plats än de två lokala kopiorna

Denna rekommendation är branschstandard och SUNET Backup är en utmärkt pusselbit i den strategin eftersom att den erbjuder en tillförlitlig och lätthanterlig lösning för kopian som hålls på annan plats.

 Paketeringar

SUNET Backup finns i tre olika paketeringar:

1)     SUNET Backup Large. En fast avgift samt en låg rörlig avgift per lagrad GB data. 

2)     SUNET Backup Small. En fast avgift samt inkluderad 1TB lagrad data

3)     SUNET Backup On-demand. Endast rörlig avgift. Mäts på skyddad data.

 SUNET Backup Large och Small bygger på en betalningsmodell då man betalar för lagrad data i plattformen efter deduplicering och kompression. För SUNET Backup On-demand saknas startkostnad och kostnaden är linjär mot skyddad datamängd.

Användningsområden

Samtliga tre paketeringar av SUNET Backup går att använda till följande användningsområden:

1)     Fysiska servrar

2)     Klienter (stationära och bärbara)

3)     Virtuella maskiner på och utanför Campus.

 1. Hyper-V, VMware och andra virtualiseringsplattformar.
 2. Virtuella maskiner i SUNET Compute eller hos externa molnleverantörer.

 

SUNET Backup innehåller även en arkivfunktion som gör det möjligt att från klienten arkivera data som inte förändras under väldigt lång tid. Data som lagras med arkivfunktionen har en lägre kostnad per volym.

Tekniska förutsättningar

 Tjänsten är baserad på IBM Tivoli Storage Manager (TSM) och Cristies Bare Machine Recovery för TSM (TBMR). Tjänstens fysiska datacenter ligger i Sverige och är direkt anslutna till SUNETs nät, varför data aldrig behöver lämna landet. Med 100 procent diskbaserad lagring går återställningen av säkerhetskopior mycket snabbt. Tack vare Cristie’s TBMR går det att göra restore till valfri fysisk eller virtuell Server, även till maskiner i SUNET Compute. Det finns också omfattande stöd för databaser och applikationer, såsom MS SQL, MySQL, DB2 och MS Exchange.

Fördelar

 

 • Rollbaserad åtkomstkontroll knuten till SWAMID.
 • Säkerhetskopior krypteras både under transport och i vila.
 • Hög tillgänglighet och redundant anslutning till SUNET.

Användarens behov styr

 

SUNETs molnbaserade tjänst för säkerhetskopiering är flexibel och användaren bestämmer vilken data som ska säkerhetskopieras. Användaren avgör även hur materialet ska krypteras och hur länge det ska sparas. Fokus ligger på att kunden ska ha kontroll över sitt innehåll och dess kostnader. 

Minskade lagringskrav

Följande funktioner kommer användaren till gagn i SUNET Backup Large respektive Small:

 • Incremental forever innebär att enbart filer som har ändrats ska säkerhetskopieras.
 • Deduplicering innebär att varje fil endast lagras en gång – oavsett hur många gånger den förekommer.
 • Komprimering innebär att storleken på de flesta filer minskar.

 

De faktiska lagringskraven för SUNET Backup Large och Small blir på så sätt i allmänhet betydligt lägre för säkerhetskopiorna själva, än för den data som lagras i de säkerhetskopierade systemen. Detta kan innebära en reduktion på 40-70 procent i volym. För SUNET Backup On-demand påverkar dessa funktioner inte priset men däremot prestandan eftersom att skickad datamängd blir mindre. Tjänsten är diskbaserad och stödjer minst 5 Gbit/s aggregerad krypterad genomströmning per kund.

Vad kostar det?

 

Användaren betalar enbart för den mängd data som säkerhetskopieras och lagras i tjänsten. Tack vare datareduktionsteknikerna blir datavolymen av säkerhetskopiorna i normalfallet lägre än den ursprungliga datavolymen i de säkerhetskopierade systemen, trots flera månaders lagringstid och säkerhetskopior varje dag.

 


 

Avgiften består av två delar:

Fast avgift oavsett volym eller antal servrar.

Rörlig avgift baserad på volym, enligt prislistan.

Hur kommer jag igång?

När du har fått ditt konto till https://portal.cloud.sunet.se så kan du följa instruktionerna i videon nedan för att installera backup klienten på en Windows server:

Video-tutorial hur du kommer igång med backup på Windows


Det har uppkommit önskemål om ett komplement till Safesprings helt molnbaserade backuplösning med en lokal backupserver som speglar backuperna in i Safesprings plattform. Fördelen med detta är att snabbare återläsningar kan göras från den lokala servern, samtidigt som lösningen också ger katastrofskydd utifall hela den interna infrastrukturen försvinner helt eftersom att backuperna också ligger i Safesprings plattform.…

 • No labels