Sunetdagarna hösten 2023


Höstens Sunetdagar är digitala och arrangeras mellan den 16-20 oktober. Jobbar du i en Sunetansluten organisation eller är intresserad av Sunets verksamhet? På Sunetdagarna berättar vi om vad som pågår inom Sunet och tar upp frågor om IT och digitalisering. Vad är på gång i branschen? Vad ser vi för lösningar på de problem vi har? Vilka behov har vi framöver?


Datum och tid: 16–20 oktober 2023
Plats: Digitalt via Zoom - https://sunet.zoom.us/my/sunet
Anmälan: Ingen anmälan krävs. Sunetdagarna är kostnadsfria

Sunetdagarna är för dig som arbetar i en Sunetansluten organisation eller är intresserad av Sunets verksamhet.


Ladda ner kalenderbokningar för samtliga pass här (fungerar tyvärr ej för Outlook på grund av problem med att ställa in rätt tidszon).


Måndag 16 oktober

09.00-09.45

Sunetdagarna inledning

Välkommen till Sunetdagarna hösten 2023! En inledning och presentation om Sunet, våra tjänster och pågående projekt.

Talare: Maria Häll

Zoom-rum

10.00-11.30

AI och säkerhet

Science fiction är nu verklighet men har någon tänkt på säkerheten? Artificiell intelligens och maskininlärning är numera realitet i många verksamheter. Men har vi verkligen hunnit med att hantera riskerna som detta innebär? Åsa berättar om möjligheter med artificiell intelligens men också risker och vad vi behöver göra för att förebygga dem.

Talare: Åsa Schwarz
Åsa är ansvarig för affärsutvecklingen på Knowit Cybersecurity & Law och har över 25 års erfarenhet av cybersäkerhet. Hon skriver även spänningslitteratur med komponenter av cybersäkerhet och artificiell intelligens. Förutom det har hon styrelseuppdrag i Enea AB samt Precise Biometrics.

Zoom-rum

13.00-13.45

Sunets Molntjänster

Genomgång av uppdaterad tjänst och prislista.

Talare: Anders Nilsson

Zoom-rum

14.00-14.45

Roadmap Sunet E-möte

Vad händer framöver inom tjänsten Sunet E-möte?

Zoom-rum

15.00-15.45

Roadmap Sunet Play

Vi berättar om kommande planer för Sunet Play.

Zoom-rum


Tisdag 17 oktober

09.00-09.45

Säkerhetscenter

Uppdatering kring attacker och sårbarheter som påverkar vår sektor.

Zoom-rum

10.00-10.45

Ransomware en risk för din organisation?

Hur kan man motverka och skydda sig mot ransomware? Vilka lärdomar kan vi dra från andras olyckor? Vilka åtgärder och checklistor kan Sunet bistå med?

Zoom-rum

13.00-13.45

Sunet Mailfilter

Kort information och sedan fria diskussioner där representant för Halon deltar.

Zoom-rum


Onsdag 18 oktober

09.00-09.45

SWAMID update

Vad händer inom SWAMID hösten 2023?

Talare: Pål Axelsson och Björn Mattsson

Zoom-rum

10.00-10.45

eduroam/Radius

Det händer saker kring eduroam och RADIUS - vi ger tips och berättar om framtida krav.

Talare: Herr Nilsson

Zoom-rum

11.00-11.45

Fungerar AI detektorer för att upptäcka fusk?

Sonja Bjelobaba, Uppsala universitet, har tillsammans med ett antal forskarkollegor testat hur väl AI-detektorer fungerar på olika slags texter.

Talare: Sonja Bjelobaba

Zoom-rum

13.00-13.45

Campusnät och framtiden

Första avtalen på Inköpscentralen löper ut, nya kunder tillkommer. Support behöver förlängas. Var är vi nu och vart skall vi?

Talare: Mikael Ottosson

Zoom-rum

14.00-14.45

Sunet CD

Uppdatering kring möjligheter och implementation.

Zoom-rum

15.00-15.45

Nätverk

Nytt på WiFi fronten - verktyg, nya standarder och Q&A.

Talare: Mikael Ottosson och Herr Nilsson

Zoom-rum


Torsdag 19 oktober

09.00-09.45

Uppdatering av SWAMIDs tillitsprofiler

2020 uppdaterades SWAMIDs tillitsprofiler och nu är det dags att se om de behöver uppdateras för att bli tydligare. Syftet med uppdateringarna är att bättre beskriva nuvarande krav och därför är det viktigt att SWAMID får hjälp med att identifiera vad som gör att tillitsprofilerna blir lättare att läsa och förstå. Välkomna att delta i diskussionen.

Talare: Pål Axelsson, Björn Mattsson och Fredrik Domeij

Zoom-rum

10.00-10.45

eduSign meetup

Träff för alla som är intresserade av status och utveckling av eduSign.

Talare: Stefan Liström

Zoom-rumKalenderbokning

11.00-11.45

TCS update

Vad har hänt och händer inom certifikattjänsten Sunet TCS?

Talare: Kent Engström

Zoom-rumKalenderbokning

13.00-13.45

Sunet Drive - Introduktion

En introduktion vad Sunet Drive är och vad det används för.

Talare: Richard Freitag och Micke Nordin

Zoom-rumKalenderbokning

14.00-14.45

Sunet Drive - Nytt och kommande

Kommande funktioner i Sunet Drive - SecureZones, kopplingar till publiceringstjänster (SND-Doris), Nextcloud-appar.

Talare: Richard Freitag och Micke Nordin

Zoom-rumKalenderbokning

15.00-15.45

European Digital Identity Wallet

Senaste uppdateringarna om den europeiska digitala identitietsplånboken.

Talare: Stefan Liström

Zoom-rumKalenderbokning


Fredag 20 oktober

09.00-09.45

Kraven i grund- och gymnasieskolan utvecklar IT-stödet för högre utbildning

eduID som e-legitimation, möjlighet att verifiera med flera e-leg, eduID Connect med kapabel proxy.

Talare: Zacharias Törnblom

Zoom-rumKalenderbokning

11.00-11.20

Uppdatering kring läget på DC Orion

Sunets nya datacenter är snart klart för driftsättning. Här får vi en kort uppdatering om läget.

Talare: Börje Josefsson

Zoom-rumKalenderbokning

13.00-13.45

Polar Connect - från Norden till Asien via Nordpolen

Projektet Polar Connect är ett nordiskt initiativ för att etablera en säker och motståndskraftig dataförbindelse mellan Europa och Asien via en norrgående förbindelse väst om Nordpolen. Vad innebär projektet och hur kommer det att främja både forskning och handel?

Zoom-rumKalenderbokning

  • No labels