You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Tiderna och statusen är ungefärliga. Kontaka tjänsteförvaltare om du har frågor.  

Frontend (edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Nytt utseende och grundfunktion för edusign.se. Stöd för signering av flera dokument samtidigtSeptember 2021Utveckling
Stöd för enklare flöden, tex signering av flera angivna personer, inbjudan till signering mm.Oktober 2021Utveckling
Inloggning med digitala identiteter utanför eduGAIN - tex Freja eID+, google osv2021Planering


Backend (signservice.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdareQ4 2021Utveckling
Signera PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (adobe aproved trust list)2021Dialog med AdobeValideringstjänsten (validator.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Ersätts med nationell valideringstjänst i DIGG regiQ4 2021Dialog med DIGG


Övriga och ännu ej planerade önskemål

Här samlar vi allt som vi uppfattat det finns intresse för men som vi ännu inte hunnit sortera eller detaljplanera. Vissa av dessa punkter är större utvecklingsprojekt, andra är mindre förändringar. Kontakta gärna tjänsteägaren eller tjänsteförvaltaren om du har fler idéer eller om du vill veta mer om någon av dessa punkter.

Beskrivning
Integration med Sunet Survey
Integration med Nextcloud/Sunet Drive
Användning för/integration med Electronic Lab Notebooks
Integration med inloggning från SAMBI/SLL (bla SITHS-kort)
Användning inom EDSSI L2 för kontraktshantering i Erasmus+  • No labels