Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

SWAMID har nu publicerat en ny web-site för att presentera Metadata. 

På https://metadata.swamid.se/ går det att se samtliga av SWAMID publicerade IdP/SP:er
Mycket info finns där redan men mer kommer säkert att dyka de närmaste månaderna beroende på efterfrågan.

  • No labels