You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Frontend (edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Nytt utseende och grundfunktion för edusign.se. Stöd för signering av flera dokument samtidigtQ1 2021Utveckling
Stöd för enklare flöden, inklusive styrd signering av flera personer, inbjudan till signering mm.Q2 2021Planering

Backend (signservice.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Ny CA-funktion med stöd för externa certifikatsutfärdareQ3 2021Utveckling
Signera PDF-dokument med certifikat som finns i AATL (adobe aproved trust list)
Dialog med AdobeValideringstjänsten (validator.edusign.sunet.se)

BeskrivningMål för införandeStatus
Ersätts med nationell valideringstjänst i DIGG regiQ4 2021Dialog med DIGG


  • No labels