Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Inga rapporterade störningar under torsdagen.
  • Följ gärna nordunets statussidan, https://status.nordu.net/, med aktuella uppdateringar om
    belastning för zoom Zoom och kalturaKaltura.
  • Status för playtjänsten hittar du här

Den generella belastningen på zoom är som högst mellan klockan 9:30-12-30 lokal tid.
En generell rekommendation är därför att försöka lägga mötestider på övriga tider på dygnet.