Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

SWAMIDs alla instruktioner för både identitetsutfärdare och tjänster går att använda men ni behöver byta aktuella URLar enligt ovan i konfigurationsfilerna.

Mer och aktuell information publiceras på wikisidan QA for SWAMID SAML WebSSO.

Pål Axelsson