Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Swedish

I SWAMIDs teknologiprofil för SAML WebSSO avsnitt 3 om efterlevnad och revision finns ett krav att alla registrerade identitetsutfärdare och tjänster måste årligen validera att registrerad entitet fortfarande är i drift samt att metadata är korrekt.

För att underlätta uppfyllelsen av kravet om årlig kontroll kommer SWAMID Operations att skicka ut en påminnelse till alla identitetsutfärdare och tjänster. Om inte en representant för identitetsutgivare eller tjänst går in i SWAMIDs metadataverktyg inom rimlig tid och efter påminnelser och besvarar begäran kommer aktuella entiteten att avregistreras från SWAMID tills denna process har genomgåtts. Vi kommer att skicka ut påminnelsen till administrativa och tekniska kontakter i metadata. Kontrollera att dessa kontaktuppgifter för era identietsutfärdare identitetsutfärdare och tjänster stämmer via https://metadata.swamid.se och uppdatera snarast om de inte stämmer.

Det är möjligt att redan nu gå in i https://metadata.swamid.se/admin och genomföra den årliga kontrollen för dina registrerade entiteter genom att leta upp respektive entitet, öppna detaljvyn och klicka på knappen "Annual Confirmation".

...