Administration

Här listas användarna som har tillgång till KMC och med vilken roll (rättigheter i systemet).
Du lägger själv till användare som ska kunna administrera. Förslagsvis läggs till exempel supportpersonal/IKT-pedagoger till för att kunna assistera personal/studenter med deras mediafiler.

Ni har ett visst antal licenser och användare läggs till manuellt. Ingen koppling till ert AD eller SAML finns. Det är en rent manuell process med egen inloggning. Lösenord genereras av Kaltura.

  • No labels