• Tjänsten fungerar sedan lunch idag.
  • De tidigare problemen med api anrop och timeouts är nu lösta.
  • Transkoderingen går snabbare nu tack vare extra kapacitet.


  • No labels