Blog from March, 2020

 • Problemet med livestreaming har i helgen identifierats av nordunet och är åtgärdat.
 • Fortfarande störningar i livestreamingen. Vi jobbar på det och ärendet är eskalerat till Kaltura.
 • Nästa uppdatering sker måndagen 30:e mars..

Tjänsten fungerar väl med undantag av livestreamingen som fortfarande felsöks.

Störningar rapporterade kring livestreams. I övrigt fungerar tjänsten bra.

Status 2020-03-24 kl 17

Störningar rapporterade kring livestreams.

 • Tjänsten fungerar sedan lunch idag.
 • De tidigare problemen med api anrop och timeouts är nu lösta.
 • Transkoderingen går snabbare nu tack vare extra kapacitet.


Nya störningar i playtjänsten (Kaltura) under förmiddagen idag. Störningarna yttrar sig i API-errors, utloggningar och redan inbäddat material i LMS-system tar väldigt lång tid att ladda.

Felet är anmält och vi jobbar på att lösa det så snart som möjligt.

Trots tillagda resurser i torsdags natt fortsatte överbelastningen under fredagen. NORDUnet har under helgen bland annat

 • Utökat transkoderingskapaciteten,
 • Minskat antalet uppspelningsformat,
 • Tagit hjälp av ett extern CDN (content delivery network) för snabbare uppspelning,
 • Lagt till fler API servrar,

Följ https://status.nordu.net/ för aktuell status under dagen.

Sprid gärna rekommendationen att ladda upp filmer under dygnets övriga tider. Högst belastning är mellan 10-14.  


Status Play 2020-03-20
  kl 08:12
 • Störningar i play tjänsten under 2020-03-19 vid uppladdning och tittande orsakade följande typer av felmeddelanden
   
  • ”Oops something went wrong" 

  • "Internal database error "Acces denied" 

  • "No source video found"

  • Svart ruta utan felmeddelande

  • API-error

 • Felen berodde på överbelastning av api servrarna 
 • Nordunet har under natten till idag dubblerat api server kapaciteten och hoppas att det ska vara tillräckligt
 • Merparten av uppladdningarna sker mellan klockan 10-14. Det medför långa väntetider för transkoderingar.
 • Följ gärna nordunets statussidan, https://status.nordu.net/, med aktuella uppdateringar om
  belastning för zoom och kaltura
 • Rekommendationen är att försöka ladda upp övriga tider på dygnet.
 • Med den aktuella belastningen får alla räkna med att transkoderingstiden kan bli mycket längre än vanligt, upp till ett dygn beroende på längden av filmmaterialet.
 • Rekommendationen är att korta ner inspelningarna. 
 • Vi arbetar på att utöka transkoderingskapaciteten.

Transkodering - räkneinstensiv omkodning av uppladdad film för att filmen sedan ska kunna streamas ut på nätet till att passa olika bandbredder/devices. 


 • Vi upplever nu störningar i Kaltura i form av seghet och ibland API-error. NORDUnet jobbar på att lösa problemet.