Blog from January, 2021

I december låg användningen av Zoom i Norden på 150 000 samtidiga användare. Vid terminsstart var det 290 000 samtidiga användare. Vi hade en maxkapacitet på On-Premise på 240 000, vilket är 90 000 fler användare än i december.

Räknat på mötesminuter hade vi i september 25 miljoner mötesminuter jämfört med terminsstart 18 januari i år då vi hade 35 miljoner mötesminuter. Av de nordiska länderna stod Sunets kunder för den största ökningen.


Förutom den höga belastningen så fanns det inkörningsproblem på de två nya kluster för Zoom som byggts i Stockholm. Direkt vi såg att det inte lastade som tänkt la vi över en del lärosäten tillbaka på AWS redan på måndagen, några på tisdagen och några under helgen samma vecka. Vi la också om trafiken så att alla svenska kunder gick mot klustren i Stockholm medan övriga Norden styrdes till Köpenhamn. I skrivande stund byggs fler kluster i Danmark och det finns just nu kapacitet för 300 000 användare och vi är på väg mot 360 000. Planen är att vi ska ha dubbelt så mycket kapacitet som behovet är.


Under januari och februari har vi återgått till en kapacitet på 250 000 på AWS för att säkerställa funktion, men gradvis ska samtliga användare tillbaka till On-Premise.

När något händer med våra tjänster kommunicerar vi ut det på statussidan status.sunet.se

Du kan välja att ”Subscriba” och när du anmält dig med din e-postadress får du ett mejl där du via en länk sedan väljer vilka av Sunets tjänster du vill få rapport om.