Blog from January, 2022

Efter 10 år har nu alla utom två av SWAMIDs medlemsorganisationer blivit godkända för en eller flera tillitsprofiler. De som ännu inte är godkända måste bli det i samband med årets första möte med SWAMID Board of Trustees i början på mars, annars kommer de att stängas av från SWAMID.

I tillitsprofilernas avsnitt 3 om efterlevnad och revision står det att en medlemsorganisation årligen ska bekräfta att det som står i organisationens identitetsutgivares (IdP) Identity Management Practice Statement (IMPS) fortfarande stämmer. Det står vidare att medlemsorganisationen måste uppdatera och skicka in IMPS för godkännande innan ändringar. Den uppdaterade IMPS:en måste vara godkänd av SWAMID Board of Trustees innan ändringar genomförs i organisationens IdP och underliggande system. Från och med 2022 kommer SWAMID Operations aktivt begära att medlemsorganisationerna rapporterar enligt dessa krav.

För att underlätta uppfyllelsen av kravet kommer SWAMID Operations att skicka ut en påminnelse till alla medlemsorganisationer under året med en kopia av den IMPS som senast har blivit godkänd av SWAMID Board of Trustees. Om inte medlemsorganisationen inom rimlig tid och efter påminnelser besvarar denna begäran kommer aktuella identitetsutgivare avregistreras från SWAMID tills denna process har genomgåtts. Vi kommer att skicka ut påminnelsen till administrativa och tekniska kontakter i metadata. Kontrollera att dessa kontaktuppgifter för identitetsutfärdaren stämmer via https://metadata.swamid.se och uppdatera snarast om de inte stämmer.

SWAMID Operations
Pål Axelsson


I vår strävan att få SWAMID att fungera bättre och säkrare fastställde SWAMID Board of Trustees (BoT) i december den uppdaterade teknologiprofilen för SAML WebSSO efter konsultarationen som pågick mellan oktober och november 2021. Vid BoT-mötet beslutades även att alla idag registrerade entiteter (identitetsutfärdare och tjänster) i SWAMID ska ha fram till årsskiftet 2022/2023 på sig att åtgärda eventuella felaktigheter i metadata som identifierats baserat på den uppdaterad teknologiprofilen. De som inte åtgärdar felaktigheterna innan årsskiftet kommer att avregistreras från SWAMIDs metadata under januari 2023. Under denna övergångsperiod avvecklas också SWAMIDs gamla entitetskategorier SWAMID Research & Education och SWAMID SFS 1993:1153.

För att underlätta arbetet med att åtgärda felaktigheterna i metadata samt att generellt förenkla metadataadministrationen har SWAMID Operations tagit fram ett verktyg för självadministration av metadata. Det nya verktyget ska alltid användas, från och med januari 2022, vid registrering och uppdatering av metadata i SWAMID. Det nya självserviceverktyget är tillgängligt via SeamlessAccess-inloggningsknappen på https://metadata.swamid.se. Metadataverktyget kommer att presenteras på ett webinar torsdagen den 20:e januari, se https://wiki.sunet.se/x/_4uvBg.

Den internationella samarbets- och standardiseringsorganisationen REFEDS kommer under 2022 uppdatera sina entitetskategorier för att ännu bättre kunna ge användarna tillgång till de tjänster de behöver logga in i samtidigt som aktuell dataskyddslagstiftning beaktas. Detta betyder att SWAMID kommer att uppdatera SWAMIDs rekommendationer runt entitetskategorier senare i år. Det kommer att tillkomma fyra nya entitetskategorier: en för personaliserad åtkomst till tjänster, en för pseudonymiserad åtkomst till tjänster, en för anonymiserad åtkomst till tjänster samt en GDPR-anpassad Data Protection Code of Conduct. Skillnaden mellan de tre första är hur mycket personuppgifter som skickas av identitetsutgivaren till tjänsten. SWAMID Operation kommer under året att uppdatera wikisidorna om entitetskategorier för att beskriva hur de nya entitetskategorierna ska användas i framtiden. Det kommer också hållas webinarer om hur de nya entitetskategorierna konfigureras i av SWAMID stödda identitetsutgivare (Shibboleth IdP och ADFS). Vidare kommer SWAMIDs testverktyg att utökas med tester för de nya entitetskategorierna så snart de är beslutade av REFEDS.

SWAMID kommer under året fortsätta utveckla ADFS Toolkit för att följa de nya standarderna från REFEDS men också hantera standardiserad multifaktorinloggning enligt REFEDS standardsignalering och SWAMIDs tillitsprofiler. Version 2.1.0 kommer att släppas under första kvartalet. SWAMID kommer även här att genomföra webinarer för att beskriva hur ADFS Toolkits kan användas inom SWAMID.

SWAMID kommer som vanligt att delta under Sunetdagarna i vår och i höst. Vårens Sunetdagar kommer genomföras digitalt under andra hälften av mars, program kommer när det närmar sig.

Välkomna till 2022!
SWAMID Operations