Safespring och SUNET har förnyat avtalen för Backup-, Storage- och Compute-tjänster från Safespring för en period om ytterligare 5 år. Det innebär att de BaaS, STaaS och IaaS alternativ ni har idag kommer fortsätta att levereras av Safespring i ytterligare fem år framöver.

 

Avtalen skrevs på den 19 mars 2019 av SUNET och Safespring och gäller således till 19 mars 2024.

 

SUNETs moderna molntjänster är baserade på öppen källkod och öppna standarder vilket gör det bekvämt för dig som avropar tjänsten att utveckla dina applikationer i plattformen utan risk för att bli inlåst.   

  • No labels